Д

Давальницька сировина
Давність
Давньогрецька економічна думка
Давньоримська економічна думка
Дамбо
Дамніфікація
Дамно
Данина
Дар
Дата закінчення депозиту
Двокомпонентний тариф
Двосторонній кліринг
Двофакторна модель економічного зростання
Дебітовий меморандум
Дебітор
Дебет
Дебре (Debre) Жерар
Дебурс
Дебюрократизація
Девальвація
Девізи
Дегресивна винагорода
Дезігнація
Дезінвестиції
Дезінтеграція
Дезінтермедіація
Дезорганізація
Деіндустріалізація
Декламування цін
Декларація
Декларація про доходи
Декларований капітал
Деконцентрація виробництва
Декорт
Декретивні гроші
Декувер
Делегування кредитів
Делістинг
Делікт
Деливері
Дельта
Делюція прибутку
Декомпозиція
Демаркетинг
Демографічна статистика
Демографія
Демократія
Демократизація капіталу
Демонетизація
Демонополізація
Демонстраційний ефект
Демпінг
Демпінгова ціна
Денаціоналізація
Деномінація
Департамент
Депозит
Депозитна відсоткова ставка
Депозитний рахунок грошового ринку
Депозитні гроші
Депозитні ресурси
Депозитор
Депозитарій інвестиційного фонду
Депозитна валюта
Депонування
Депопуляція
Депорт
Депресія
Дерегулювання
Державна допомога
Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності
Державна реєстрація цінних паперів
Державна реєстрація юридичних осіб
Державна теорія грошей
Державна торгівля
Державна фіскальна монополія
Державне банкрутство
Державне мито
Державне підприємництво
Державне регулювання економіки
Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання ринку робочої сили
Державне регулювання фондових операцій
Державне регулювання цін
Державні боргові зобов’язання
Державні доходи
Державні казначейські зобов’язання
Державні короткотермінові облігації
Державні субсидії
Державний бюджет
Державний імунітет
Державний кредит
Державний цінний папір
Державно-корпоративний капіталізм
Державно-монополістичний капітал
Державні витрати
Державні капітальні вкладення
Державний апарат
Державний борг
Державний контракт
Державний контроль
Дериватив
Дестабілізація
Деструкція
Детальний сертифікат
Детезаврація
Дефектна відомість
Дефіцит
Дефіцит валового національного продукту
Дефіцит платіжного балансу
Дефіцитна ринкова ціна
Дефіцитне фінансування
Дефлятор
Дефляційна політика
Дефляційний розрив
Дефляція
Дефолт
Децентралізація
Дешеві гроші
Дзайбацу
Діагностика економічної системи
Дівізіональна структура
Дізажио
Ділинг
Ділова етика
Ділова репутація фірми
Діловий звичай
Діловий стиль
Діловодство
Діюча конкуренція
Джевонс (Jevons) Вільям Стенлі
Дженк
Джентльменська угода
Джиринг
Джобер
Диверсифікація
Дивіденд
Диктат
Дилер
Дилюція
Динаміка економічних показників
Динамічні ряди
Дипляція
Дирижизм
Дисконт
Дисконт векселя
Дисконтна політика
Дисконтний брокер
Дисконтована вартість
Дисконтуючий множник
Дискреційне замовлення
Дискреційний дохід
Дискреція
Дискримінація
Дискримінація на ринку праці
Дискримінація у зовнішній торгівлі
Дислокування
Диспаритет
Диспозиція
Диспонент
Диспропорція
Дисторсія
Дистриб’ютор
Дисципліна
Диферент
Диференціал
Диференціальна земельна рента
Диференціальний рентний податок
Диференціація
Диференціація доходів
Диференціація країн, що розвиваються
Диференціація продукту
Добробут
Добровільне безробіття
Добровільне обмеження експорту
Довга позиція
Довгі хвилі в економіці
Довготермінові інвестиції
Довіреність
Довірчі бони
Довірчі операції банків
Довірчий пайовий фонд
Договір
Договір контрактації
Договір на користь третьої особи
Договір оренди
Договір підряду
Договір постачання
Договір про наміри
Договір про патентну кооперацію
Договір про спільну діяльність
Договір страхування
Договірні ціни
Договірний тариф
Додана вартість
Додатковий продукт
Документальний контроль
Документарне інкасо
Документарний вексель
Доларизація економіки
Доларова зона
Доларовий голод
Доларовий стандарт
Доміциль
Доміцилювання
Домашні господарства
Доміцилійований вексель
Допоміжне виробництво
Допоміжні робітники
Допомога розвитку
Допуск
Дорогі гроші
Дорожній чек
Досконала інформація
Досконалі гроші
Дослідження діяльності компаній
Дослідження операцій
Дослідження попиту
Доступ до ринків
Дотація
Дохід
Дохід від акцій
Дохід підприємства
Дохід позареалізаційний
Дохідна акція
Доходи і витрати сім'ї
Доходи майбутніх періодів
Доходи населення
Дочірня компанія
Драгоманов Михайло Петрович
Драфт
Дрібносерійне виробництво
Дрібнотоварне виробництво
Дружній вексель
Дуальна позика
Дуополія
Дуопсонія
Духовне виробництво

Создать бесплатный сайт с uCoz